Nazwa stanowiska:
szukaj
Branża:

Zarobki Konserwator dzieł sztuki

Konserwator dzieł sztuki - profesjonalny raport płacowy
 
Kod zawodu: 265105
średnia miesięczna premia: ... ?

pozostałe dodatki: ... ?
średnia wynagrodzenia: ... ?

Stwórz pełny (darmowy) raport dla stanowiska Konserwator dzieł sztuki
weź udział w badaniu
"?" dane na stronie dostępne po wypełnieniu ankietyWykres - udział premii i dodatków w wynagrodzeniu na stanowisku Konserwator dzieł sztuki

Opis zawodu:
Zabezpiecza i odnawia dzieła malarskie, druki, ryciny, książki, akta, odtwarza brakujące części rzeźb, zabytkowych tkanin, witraże i inne dzieła sztuki oraz przywraca im pierwotny wygląd, przy zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych, palety barw, specjalistycznych narzędzi i urządzeń konserwatorskich.

Główne zadania:
- ocenianie zakresu prac konserwatorsko-restauracyjnych na podstawie osobistych oględzin i zdjęć;
- ustalanie potrzebnych materiałów, narzędzi i środków chemicznych do przeprowadzenia prac konserwatorskich i restauracyjnych;
- prowadzenie dokumentacji konserwatorskiej dla każdego dzieła oddzielnie;
- nadzorowanie stałych warunków temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, gdzie przechowywane są dzieła sztuki;
- konserwowanie określonego dzieła sztuki: obrazu, rzeźby, witrażu, zabytkowej tkaniny, druków, rycin, książek, akt, poprzez naprawienie uszkodzeń mechanicznych spowodowanych upływem czasu, dewastacją lub niewłaściwymi wcześniejszymi naprawami;
- prowadzenie dokumentacji konserwowanego obiektu
- zabezpieczanie zabytkowych dzieł sztuki przed wpływami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami w powietrzu;
- nadzorowanie właściwego użytkowania dzieł sztuki przez poszczególne instytucje lub użytkowników.

Dodatkowe zadania:
- kopiowanie dzieł sztuki z określonych dziedzin;
- wykonywanie ekspertyz w galeriach sztuki lub muzeach;
- prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej dotyczącej teorii metod konserwatorskich;
- publikowanie wyników prac naukowych; prowadzenie działalności popularyzatorskiej.


źródło opisu: praca.gov.pl
* dane tylko do użytku niekomercyjnego!