Nazwa stanowiska:
szukaj
Branża:

Zarobki Optometrysta

Optometrysta - profesjonalny raport płacowy
 
Kod zawodu: 228601
średnia miesięczna premia: ... ?

pozostałe dodatki: ... ?
średnia wynagrodzenia: ... ?

Stwórz pełny (darmowy) raport dla stanowiska Optometrysta
weź udział w badaniu
"?" dane na stronie dostępne po wypełnieniu ankietyWykres - udział premii i dodatków w wynagrodzeniu na stanowisku Optometrysta

Opis zawodu:
Wykonuje pomiary parametrów układu wzrokowego; odkrywa odstępstwa od norm fizjologicznych, w celu dobrania, przepisania i wykonania korekcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych; prowadzi lub nadzoruje rehabilitację układu wzrokowego; w przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, kieruje pacjenta do lekarza specjalisty.

Główne zadania:
- wykonywanie pomiarów parametrów układu wzrokowego za pomocą refraktometrów, oftalometrów, oftalmoskopów, tonomerów, biomikroskopów, topografów, polomierzy, foropterów, tablic testowych i innych przyrządów przeznaczonych do badania, wykrywania i diagnozowania wad układu wzrokowego oraz za pomocą urządzeń i środków pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania pomiarów i oceny ich wyników;
' - dobieranie i przepisywanie soczewek okularowych i kontaktowych, korygujących wady układu wzrokowego (nadwzroczność, krótkowzroczność, niezborność, heteroforie i heterotropie, ambliopia, anizeikonia i inne);
- przeprowadzanie i nadzorowanie, na zlecenie lekarza, treningu i rehabilitacji układu wzrokowego w aspekcie przywrócenia fizjologicznej sprawności widzenia obuocznego;
- aplikowanie soczewek kontaktowych, projektowanie i wykonywanie wszelkiego typu okularów i pomocy wzrokowych w zależności od wad układu wzrokowego pacjenta;
- projektowanie i dobieranie opraw okularowych i innych pomocy wzrokowych w zależności od warunków anatomicznych pacjenta.

Dodatkowe zadania:
- samodzielne prowadzenie praktyki optometrycznej i warsztatu oftalmicznego;
- nadzorowanie pracy optyka i ortoptyka;
- nadzorowanie produkcji soczewek i opraw okularowych.


źródło opisu: praca.gov.pl
* dane tylko do użytku niekomercyjnego!