Nazwa stanowiska:
szukaj
Branża:

Zarobki Referendarz sądowy

Referendarz sądowy - profesjonalny raport płacowy
 
Kod zawodu: 261908
średnia miesięczna premia: ... ?

pozostałe dodatki: ... ?
średnia wynagrodzenia: ... ?

Stwórz pełny (darmowy) raport dla stanowiska Referendarz sądowy
weź udział w badaniu
"?" dane na stronie dostępne po wypełnieniu ankietyWykres - udział premii i dodatków w wynagrodzeniu na stanowisku Referendarz sądowy

Opis zawodu:
Prowadzi postępowanie sądowe w sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg wieczystych i rejestrów sądowych; sprawdza warunki formalne pism wszczynających postępowanie dowodowe; wyznacza posiedzenia rozpatrujące wnioski o wpis w postępowaniu wieczystoksięgowym i rejestrowym; wydaje postanowienia o wpisie bądź odmowie dokonania wpisu; dokonuje wpisu w księgach wieczystych i rejestrach sądowych.

Główne zadania:
- sprawdzanie warunków formalnych pism wszczynających postępowanie; zawiadamianie uczestników postępowania;
- wyznaczanie posiedzeń rozpatrujących wnioski o wpis w postępowaniu wieczystoksięgowym i rejestrowym;
- prowadzenie postępowania dowodowego;
- wydawanie postanowień o wpisie lub o odmowie dokonania wpisu;
- dokonywanie wpisów w księgach wieczystych i rejestrach sądowych;
- sporządzanie uzasadnień wydanych orzeczeń (postanowień, zarządzeń);
- wykonywanie czynności administracyjnych związanych z wydawanymi orzeczeniami.


źródło opisu: praca.gov.pl
* dane tylko do użytku niekomercyjnego!