Nazwa stanowiska:
szukaj
Branża:

Zarobki Psychologa

Psycholog - profesjonalny raport płacowy
 
Kod zawodu: 263401
średnia miesięczna premia: 24 zł

pozostałe dodatki: 28 zł
średnia wynagrodzenia: ... ?

Sprawdź w 5 minut ile zarabiają inni jako psycholog
weź udział w badaniu
zobacz przykładowy raport
"?" dane dostępne po wypełnieniu ankiety
Powiadom znajomego


Wykres - udział premii i dodatków w wynagrodzeniu na stanowisku psycholog

Opis zawodu:
Prowadzi badania, analizuje procesy psychiczne i zachowania indywidualne i grupowe ludzi oraz stosuje tę wiedzę w celu lepszego przystosowania jednostki lub grup do życia społecznego i rozwoju osobistego, edukacyjnego lub zawodowego; prowadzi działania profilaktyczne i terapeutyczne w stosunku do osób z zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi, diagnozuje skutki dziedziczności oraz wpływ różnorodnych czynników (np. społecznych) na psychikę ludzką, prowadzi poradnictwo i doradztwo psychologiczne w zakresie doboru i szkolenia zawodowego lub zatrudnienia; prowadzi działalność korekcyjno-wyrównawczą, w celu usunięcia niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach, umiejętnościach i postawach dzieci i młodzieży.

Główne zadania:
- prowadzenie badań psychologicznych i rozwijanie teorii w zakresie psychologii ogólnej i subdyscyplin (psychologii klinicznej, ogólnej, pracy, rozwojowej i wychowawczej, społecznej oraz psychologii pracy);
- planowanie i przeprowadzanie testów w celu dokonania pomiarów psychicznych, fizycznych i innych cech, takich jak inteligencja, zdolności, umiejętności;
- interpretowanie i ocenianie wyników testów oraz udzielanie porad;
- analizowanie wpływu dziedziczności oraz czynników społecznych, zawodowych i innych na sposób myślenia i zachowanie;
- prowadzenie poradnictwa lub wywiadów i zajęć terapeutycznych z jednostkami i grupami (treningi interpersonalne itp.);
- utrzymywanie kontaktów z członkami rodzin, władzami oświatowymi lub pracodawcami i zalecanie możliwych rozwiązań problemów i postępowań;
- studiowanie czynników psychologicznych i emocjonalnych lub zaburzeń osobowości oraz konsultowanie się z odpowiednimi specjalistami;
- opracowywanie programów szkoleń w zakresie problematyki psychologicznej;
- prowadzenie szkoleń nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów niedostosowania społecznego, niepowodzeń szkolnych, narkomanii i innych zjawisk patologicznych w szkole.

Dodatkowe zadania:
- prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej;
- przygotowywanie naukowych referatów i raportów
- publikowanie wyników badań;
- udział w konferencjach i seminariach naukowych.


źródło opisu: praca.gov.pl
* wykorzystanie powyższych danych w celach komercyjnych surowo wzbronione!
* wykorzystanie w celach niekomercyjnych/ informacyjnych jest możliwe tylko i wyłącznie z jednoczesnym podaniem źródła danych (serwisu sprawdz-zarobki.pl)