Nazwa stanowiska:
szukaj
Branża:

Zarobki Rzeczoznawca

Rzeczoznawca - profesjonalny raport płacowy
 
Kod zawodu: 331503
średnia miesięczna premia: ... ?

pozostałe dodatki: ... ?
średnia wynagrodzenia: ... ?

Stwórz pełny (darmowy) raport dla stanowiska Rzeczoznawca
weź udział w badaniu
"?" dane na stronie dostępne po wypełnieniu ankietyWykres - udział premii i dodatków w wynagrodzeniu na stanowisku Rzeczoznawca

Opis zawodu:
Wykorzystując wiedzę i umiejętności dokonuje w swojej specjalności fachowej oceny rzeczy, zjawisk, zachowań, zdarzeń, przy użyciu różnorodnych metod i dostępnego sprzętu, w formie ekspertyz umożliwiających zleceniodawcom (osobom fizycznym i prawnym, takim jak: zakład ubezpieczeń, sąd, organizacja konsumencka, przedsiębiorstwo handlowe, przewoźnik, cech rzemieślniczy) podjęcie właściwych decyzji.

Główne zadania:
- badanie przedstawionego do ekspertyzy przedmiotu, przy użyciu miar i wag bądź też analizy fizycznej lub chemicznej;- porównywanie cech badanego przedmiotu z cechami uznawanymi za wzorcowe, np. z warunkami technicznymi odbioru, normami jakościowymi; ocena, w jakiej mierze zróżnicowanie tych cech w stosunku do wzorcowych wpływa na jakość przedmiotu i ewentualnie dyskwalifikuje jego wartość;
- określanie wad ukrytych przedmiotu, które spowodowały lub mogą spowodować przedwczesne jego zużycie czy też wypadek;
- ocena wpływu stopnia fachowości pracownika na jakość wytwarzanego przez niego przedmiotu lub prawidłowość wykonania usługi;
- ocena autentyczności, autorstwa, okresu powstania czy wartości artystycznej dzieł sztuki, przedmiotów zabytkowych itp.;
- określanie na podstawie cenników, własnej wiedzy, doświadczenia i intuicji wartości danego przedmiotu;
- przeprowadzanie oględzin miejsca wypadku oraz dokonywanie wszelkich niezbędnych pomiarów i badań;
- zbieranie informacji dotyczących okoliczności i przebiegu wypadku;
- przeprowadzanie rekonstrukcji zdarzeń;
- badanie reakcji i zachowań sprawców wypadku pod kątem ich fachowości, stanu zdrowia itp.;
- ustalanie przyczyn wypadku;
- opracowywanie pisemnej opinii na badany temat i dostarczanie jej zleceniodawcy;
- aktualizowanie swojej wiedzy w zakresie zmieniających się wzorców, norm, technologii badań oraz służących tym celom urządzeń.


źródło opisu: praca.gov.pl
* dane tylko do użytku niekomercyjnego!