Kalkulator wynagrodzeń 2016
Oblicz kwotę netto z brutto
Umowa o pracę
Umowa zlecenie
Kwota brutto:
Składka na ubezpieczenie emerytalne:
170,8 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe:
26,3 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe:
42,9 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne:
117 zł
Zaliczka na podatek dochodowy:
88,6 zł
Wynagrodzenie netto:
1 285,17 zł
Udział składek w wynagrodzeniu

Wartości otrzymane w wyniku obliczeń mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do ustalania wynagrodzeń pracowników!