Kalkulator wynagrodzeń 2015
Oblicz kwotę netto z brutto
Umowa o pracę
Umowa zlecenie
Kwota brutto:
Składka na ubezpieczenie emerytalne:
156,2 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe:
24 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe:
39,2 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne:
107 zł
Zaliczka na podatek dochodowy:
74,7 zł
Wynagrodzenie netto:
1 181,38 zł
Udział składek w wynagrodzeniu

Wartości otrzymane w wyniku obliczeń mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do ustalania wynagrodzeń pracowników!